تنظیمات قیود هندسی در ترسیمات اتودسک اینونتور

تنظیمات قیود هندسی در ترسیمات اتودسک اینونتور

در نرم افزار اتودسک اینونتور استفاده از قیود هندسی در هنگام ترسیم های دوبعدی (۲D Sketch) و همچنین ترسیم های سه بعدی (۳d Sketch) در کنار قیود اندازه گذاری از اهمیت بالایی برخوردار است. الزام ایجاد قیود هن...
read more
پیدا کردن مرکز سطح قطعات در نرم افزار اینونتور

پیدا کردن مرکز سطح قطعات در نرم افزار اینونتور

اجسام دارای خصوصیات مختلفی هستند که مرکز سطح یکی از مهمترین خصوصیات انها محسوب می گردد. محاسبه مرکز سطح از طریق محاسبات ریاضی و یا کد نویسی کامپ...
read more
بیست سال با نرم افزار اینونتور

بیست سال با نرم افزار اینونتور

read more
تغییر الگوی هاشور با جنس قطعه در محیط نقشه

تغییر الگوی هاشور با جنس قطعه در محیط نقشه

read more
شکل دهی ورق فلزی با فرایند رول فرمینگ و نرم افزار اتودسک اینونتور

شکل دهی ورق فلزی با فرایند رول فرمینگ و نرم افزار اتودسک اینونتور

تکنیک های مختلفی در شکل دهی ورق های فلزی در صنعت وجود دارد یکی از بصرفه ترین تکنیک هایی که سرعت شکل دهی را بسیار کاهش می دهد روش رول فرمینگ (Roll Formi...
read more
ایجاد قیود مونتاژی هوشمند با iMate

ایجاد قیود مونتاژی هوشمند با iMate

ایجاد قطعات هوشمند با ابزار iMate این امکان را ایجاد می کند که هنگام مونتاژ آنها عملیات مونتاژ توسط نرم افزار به طور اتوماتیک صورت گیرد. در آموزش ن...
read more
مدیریت فایل های طراحی با ایجاد Project

مدیریت فایل های طراحی با ایجاد Project

سازماندهی فایل های مختلفی که در یک طرح صنعتی بکار گرفته می شوند و برقراری ارتباط ما بین فایل ها در نرم افزار اینونتور با ایجاد project  در ابتدای کا...
read more
طراحی اتصالات جدا شدنی (پیچ و مهره) در نرم افزار اینونتور

طراحی اتصالات جدا شدنی (پیچ و مهره) در نرم افزار اینونتور

read more
طراحی فنر پیچشی با نرم افزار اینونتور

طراحی فنر پیچشی با نرم افزار اینونتور

read more
نرم افزار اینونتور و استحکام قطعات پلاستیک

نرم افزار اینونتور و استحکام قطعات پلاستیک

read more