System Requirement

نصب و کارکردن با نرم افزار اینونتور در  هر سیستم عاملی ممکن می باشد. برای هر سیستم عامل و بر اساس ورژن نرم افزار الزامات سخت افزاری مربوط به آن تعریف شده است. با کلیک روی هر سطر جدول و انتخاب ورژن نرم افزار سخت افزار  مورد نیاز به آن مطلع شوید.

System Requirement For Autodesk Inventor 2013
System Requirement For Autodesk Inventor 2014
System Requirement For Autodesk Inventor 2015
System Requirement For Autodesk Inventor 2016
System Requirement For Autodesk Inventor 2017
System Requirement For Autodesk Inventor 2018
System Requirement for Autodesk Inventor 2019