ارسال فایل برای نرم افزار Revit از Inventor

ارسال فایل برای نرم افزار Revit از Inventor

نرم افزار  Autodesk Revit یک نرم افزار مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) است که در آن یک ساختمان یا سوله یک کارخانه به صورت سه بعدی طراحی می گردد و مدل با عناصر نقشه کشی دو بعدی علامت گذاری شده و در پایگاه دا...
read more
نکاتی از قابلیت جدید اینونتور ۲۰۲۳ در محیط های Part و Assembly

نکاتی از قابلیت جدید اینونتور ۲۰۲۳ در محیط های Part و Assembly

read more
کاربرد نمادهای جوشکاری در نرم افزار اتودسک اینونتور

کاربرد نمادهای جوشکاری در نرم افزار اتودسک اینونتور

read more