تکنیک ایجاد سطح جدید در مدل سه بعدی صلب در نرم افزار Inventor

تکنیک ایجاد سطح جدید در مدل سه بعدی صلب در نرم افزار Inventor

read more
تبدیل نقشه سه نما به فایل سه بعدی۲DTO3DINVENTOR

تبدیل نقشه سه نما به فایل سه بعدی۲DTO3DINVENTOR

فایل های دو بعدی مربوط به قطعات که توسط نرم افزار Autocad  ایجاد شده اند همواره در شرکت ها و مراکز طراحی وجود دارند چرا که طراحان قدیمی به جز این ابز...
read more