اینونتور ۲۰۲۳ تازه های محیط Home

اینونتور ۲۰۲۳ تازه های محیط Home

read more
قابلیت جدید محیط مونتاژ Inventor 2023.2

قابلیت جدید محیط مونتاژ Inventor 2023.2

نسخه جدید نرم افزار اتودسک اینونتور Autodesk Inventor 2023.2 دارای تغییراتی در راستای افزایش کارایی شده است. ابزارهای جدید محیط مونتاژ Assembly از نسنخه 2023 ات...
read more
مدل سازی حرفه ای با MBD در اتودسک اینونتور

مدل سازی حرفه ای با MBD در اتودسک اینونتور

آپشن Model-Based Definition(MBD) مجموعه ای از ابزارهای قدرتمند در فضای مدل نرم ازفزار اتودسک اینونتوررا در اختیار کاربر قرار می دهد که مدل سازی را کاملا متم...
read more
نمای برشی موضعی (Breakout View) در اتودسک اینونتور

نمای برشی موضعی (Breakout View) در اتودسک اینونتور

read more
تکنیک تصویر کردن هندسه روی سطوح منحنی

تکنیک تصویر کردن هندسه روی سطوح منحنی

یکی از ابزارهایی که ممکن است طراحان قطعات و مدل سازها کمتر با آن روبرو شوند انجام عملیات جاروب sweep روی سطوح منحنی است. نرم افزار اتودسک اینونتور ...
read more
کاربرد اتصالات یا فیتینگ ها در پایپینگ اینونتور

کاربرد اتصالات یا فیتینگ ها در پایپینگ اینونتور

read more