Sketch Features ها در نرم افزار اینونتور

بسیاری از نمایه های سه بعدی از ترسیمات دوبعدی ساخته می شوند. یک ترسیم (Sketch) در واقع یک پروفیل از نمایه سه بعدی محسوب می گردد که می توانند از اشکال ساده ایجاد شوند. در نرم افزار اینونتور برخی از نمایه ها به ترسیمات دوبعدی نیاز دارند و برخی بدون داشتن ترسیم دوبعدی ایجاد می شوند. به نمایه هایی که به ترسیمات دوبعدی نیاز دارند Sketch Features گفته می شود . این ترسیمات در محیط Sketch ساخته شده و با قیود ابعادی و هندسی مقید می شوند. ابزارهایی نظیر ines, splines, circles, ellipses, arcs, rectangles, polygons, points برای ساخت ترسیمات دوبعدی کاربرد دارند. در ادامه این مبحث به برخی از نمایه هایی که به Sketch  نیاز دارند اشاره شده است.

Extrude : پروفیل ترسیمی را در راستای عمود بر صفحه رشد می دهد.

Revolve : دوران و رشد یک پروفیل ترسیمی حول یک محور یا لبه. محور و پروفیل نمی توانند در یک راستا قرار گرفته باشند(Co-Planar) .

Loft : ایجاد نمایه با دو یا چند پروفیل که حجم ایجاد شده از مقاطع انتخابی عبور می نماید. به کمک مسیرهای متنوع می توان حجم را به اشکال مختلف تبدیل نمود.

Sweep : با حرکت یک ترسیم در راستای یک مسیر حجم ایجاد می نماید. یک پروفیا ترسیمی می تواند شامل چند ترسیم بسته باشد.

Coil : ایجاد مارپیچ با دوران ترسیم حول یک مقطع.

Surfaces

در نرم افزار اینونتور ابزار متنوعی برای ساخت سطوح وجود دارد. سطوح ساخته شده نمایه هایی هستند که از وزن به خود نمی گیرند و از آنها برای تعریف اشکال، ابزار برش نمایه ها و یا Sculpt برای معرفی بدنه ها استفاده دارند.

Sketched Features هایی که به هندسه موجود نیاز دارند:

برخی از نمایه ها نیاز به ترسیم دوبعدی به عنوان پروفیل ندارند و ایجاد آنها به وجود هندسه خاص می باشد .

Rib : ایجاد تیغه های تقویتی از ترسیم دوبعدی . این تیغه ها به دو سبک دیواره های باز Web و یا بسته Rib ایجاد می شوند.

Emboss : جهت حکاکی یا برجسته کاری یک ترسیم دوبعدی روی قطعه صلب موجود کاربرد دارد.

Decal : ایجاد بر چسب و یا نماد خاص روی سطوح قطعه کاربرد دارد.

4 thoughts on “Sketch Features ها در نرم افزار اینونتور

    1. در نسخه های متنوع نرم افزار اینونتور ابر نقاط به طور مستقیم وجود ندراد . امکان طراحی بدنه خودرو و یا هر پوسته دیگر در نرم افزرا اینونتور هست و شما به راحتی می توانید از ابزار های بخش Surfaces سطوح و پوسته های متنوع را مدل سازی نمایید. در عین حال شما باید میزان انتظار خود را از نرم ازفزار ها بدانید. برای طراحی بدنه به صورت حرفه ای نرم افزار هایی چون کتیا و یا NX مناسب تر هستند.
      موفق باشیذ.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.