No Image

چالش مدلسازی قطعات پیچیده در اتودسک اینونتور

ایجاد و مدلسازی قطعات پیچیده همواره چالشی است که کاربران نرم افزار اتودسک اینونتور با آن مواجه هستند. ما در این بخش نقشه یا مدل Step از یک قطعه را در اختیار شمل قرار خواهیم داد تا شما آنرا مدلسازی ...
read more
بارگذاری مجموعه های بزرگ در اتودسک اینونتور

بارگذاری مجموعه های بزرگ در اتودسک اینونتور

زمانی که یک مجموعه بزرگ را در محیط مونتاژ نرم افزار Autodesk Inventor  بارگذاری می گردد متن Loading Express ظاهر می شود این روش هوشمندانه نرم افزار اینونتور اس...
read more
No Image

آموزش Nesting با اتودسک اینونتور

read more
معرفی پوشش و عملیات حرارتی با ابزار  Finish

معرفی پوشش و عملیات حرارتی با ابزار Finish

یکی از قابلیت های جدید اینونتور 2024 ابزار Finish است . ابزار Finish به کمک ادغام جنبه‌های بصری با داده‌های دقیق و مهندسی، ارتقاء می یابد  و دیدی جامع ا...
read more
ایجاد رزوه روی منحنی ( Threads on Curved Profiles) با اینونتور

ایجاد رزوه روی منحنی ( Threads on Curved Profiles) با اینونتور

read more
اصل تیلور و تلرانس گذاری هندسی با اینونتور ۲۰۲۴

اصل تیلور و تلرانس گذاری هندسی با اینونتور ۲۰۲۴

read more
No Image

آموزش اینونتور شرکت فرزان فن اندیش فردا

بهندیشی و فناری فردا (بافکو) از سال ۱۳۸۱ اقدام به ارائه خدمات مهندسی و تدارکات پروژه های مختلف صنعتی نموده و در سال ۱۳۹۵ تصمیم گرفت فعالیت های دا...
read more
No Image

آموزش اتودسک اینونتور شرکت بهین افزار پویا

شرکت بهین افزار پویا به عنوان یک شرکت دانش بنیان با کادری مجرب در زمینه طراحی و ساخت مخازن، طراحی و ساخت سیستم های برودتی و حرارتی در منطقه خرم د...
read more
No Image

آموزش اتودسک اینونتور شرکت سیمان شاهرود

شرکت سیمان شاهرود از تولید کنندگان بنام سیمان در کشور محسوب می گردد. وجود مواد مرغوب در جوار کارخانه و آزمایشگاه های مجهز و بهرخ مندی از نیروهای...
read more
No Image

آموزش نرم افزار اینونتور در شرکت معیار صنعت خاورمیانه

شکت معیار صنعت خاورمیانه زیر مجموعه هلدینگ میدکو در زمینه ارائه خدمات تحقیقات و طراحی مهندسی، مدیریت پروژه و طرح ها، مشاوره مدیریت، سرمایه گذا...
read more