کتب و مقالات

در این نوشته لیست کتب و مقالات قابل دانلود مربوط به نرم افزار Autodesk Inventor و همچنین AutoCAD و Mechanical آمده است. در جدول زیر عناوین کتب و مقالات آمده است:

standard PDFINTERNATIONAL STANDART-ISO 15786تکنیک های نقشه کشی
Standard PDFBasic Dimensioning Tolorancing and threadDr Hodge Jenking
Bookکتاب کار و تمرین اتودسک اینونتور(Autodesk Inventor Exercise)Taylor and Francis Group
PaperLeveraing 2D data to 3D ModelingAutodesk Inventor
BookAutodesk Inventor 2016 Learn by DoingAutodesk
Paperمقاله: طراحی فرایند جوشکاری با نرم افزار Autodesk Inventorناشر: مجله مهندسی مکانیک ، نویسنده: اکبر بشارتی
PaperComparing the Capabilities of Autodesk Inventor Professional 2011 and SolidWorks Premium 2010 Using TechniCom’s Delphi Expert TechniqueTechniCom Group
Paperقطعات استاندارد و شتاب دهنده طراحی در اتودسک اینونتورناشر: مجله مهندسی مکانیک ، نویسنده: اکبر بشارتی
Paperکارخانه قطعات پلاستیک و طراحی قالب با اتودسک اینونتورناشر: مجله مهندسی مکانیک ، نویسنده: اکبر بشارتی
paperComparative Study of CAD Software
BurchureAutodesk Inventor 2013
paperBest Practices for Working with Large Assembliesناشز: شرکت اتودسک ، ,Dan Miles, سال ۲۰۰۸
paperکلیدهای میانبر نرم افزار اینونتورناشر: شرکت اتودسک
Burchure /PDFDrawing Views with Autodesk Inventor گردآوری: انجمن اینونتور ایران ، ۲۰۱۳
Bookناشر: شرکت اتودسک اینونتور
Text/PDFA Guide to Style and Standardsناشر: شرکت اتودسک
گردآوری: انجمن اینونتور ایران