سمینار آشنایی با نرم افزار Autodesk Inventor 2018

انجمن اینونتور ایران با همکاری آموزشگاه نوین پارسیان سمیناری را جهت آشنایی آخرین نسخه نرم ازفزار اینونتور برگزار می کند.

محتوای سمینار:

✔️ تاریخچه و معرفی نرم افزار Autodesk Inventor

✔️مقایسه نرم افزار inventor با نرم افزار های رقیب

✔️ قابلیت ها و امتیازات نرم افزار Autodesk Inventor

✔️ آشنایی با محیط های نرم افزار Autodesk Inventor

✔️ آشنایی با قابلیت های جدید Autodesk Inventor 2018

✔️اجرای چند پروژه عملی در محیط نرم افزار ( طراحی جوش، ورق کاری، طراحی اتصال پیچ و مهره، … )

🔹 محل برگزاری:
موسسه آموزش عالی نوین پارسیان(بعد از ثبت نام محل دقیق اطلاع رسانی می گردد)

🔺 لینک ثبت نام :

 

http://novinparsian.ir/CMS_UI/forms.aspx?id=20

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.