سبک های ورق فلزی اتودسک اینونتور

وقتی کیک می‌پزید ویا پای درست می‌کنید از دستورالعمل پخت پز مشخصی پیروی می‌کنید این دستور غذا دستور غذا نتیجه نهایی را دیکته می‌کند. سبک های ورق فلزی (sheet metal rule) نرم افزار Autodesk Inventor  محیط ورق فلزی تفاوت چندانی با دستورالعملل پخت و پز ندارند، زیرا این سبک‌های ورق فلزی هستند که به عنوان دستور العمل دیکته کردن الگوی مسطح حاصل (Flat Pattern) عمل می‌کنند. در این پست می خواهیم با ارکان اصلی شروع

مدل سازی ورق فلزی در نرم افزار اتودسک اینونتور آشنا شویم.

پارامترهای اصلی ورق فازی در یک الگو یا سبک ورق فلزی ذخیره هستند از جمله این پارامترها ضخامت، متریال ورق و ضریب حد مجاز خم و هندسه های مختلف ترکیب خم ها و گوشه هستند.

برداشتن علامت Use Thickness from Rule به شما امکان را می دهد تا ضخامت ورق را تعریف کنید ،  بدون توجه به ضخامت تنظیم شده در این سبک منوی کشویی Material روش دیگری را برای تنظیم ماده فعال (جنس ورق) را ارائه می دهد. این منو با لیست موادی که از گفتگوی iPropertiers یا از گفتگوی مرورگر مواد به آن دسترسی پیدا می کند، تفاوتی ندارد.

تنظیماتی که در این سربرگ ها تعریف می گردد (شکل زیر) فقط به عنوان پیش فرض استفاده می شود. با هر ویژگی که قرار می دهید می توانید این تنظیمات را لغو کنید. به عنوان مثال در اینجا به عنوان سه برگه از ویژگی Flange، همه برای لغو تنظیمات تعیین شده به عنوان پیش فرض استفاده می شود.

در ادامه می خواهیم مفهوم Sheet Metal Rules را بگوییم و قوانین حاکم بر ایجاد یک سبک ورق کاری را تعریف کنیم.

دو سربرگ Sheet Metal Rules  و Unfold Rules  سبک های ورق را تعریف می کنند که در قسمت Styles and Standard Editor   قرار دارند.

این بدان معناست که یک سبک عمومی را می توان برای استفاده و مدل سازی از همه قطعات و ورق ها تعریف کرد، که این سبک ها برای  انجام ویرایش های محلی انعطاف پذیر هستند. این موضوع باعث می شود که برای شرکت و کارگاه ورق کاری خود یک کتابخانه محلی تعریف کنید و در موقع نیاز آن را صدا بزنید.

 

در این مثال، من قانون پیش فرض را انتخاب کرده و روی New کلیک می کنم تا از آن به عنوان الگوی شروع سبک جدیدم استفاده کنم. مقاددیر Material، Thickness، Gap و Unfold را  در این قسمت تنظیم کردم مقادیر تنظیم شده در اینجا پارامترهای ورق فلزی را تنظیم می کند که هنگام فعال کردن Sheet Metal Environment به طور خودکار تولید می شوند.

 

از منوی کشویی الگوی مسطح زاویه خم   (Flat Pattern Bend Angle ) برای نحوه اندازه گیری زاویه خمش استفاده کنید تا نحوه اندازه گیری خارج به داخل (A) یا داخل به بیرون (B) را تعریف نمایید. هنگام برخورد با پانچ ها ، الگوی مسطح می‌تواند پانچ را به شکل سه‌بعدی، در یک نمایش دوبعدی (طرح) یا به عنوان یک علامت مرکزی ساده نشان دهد.

 

زبانه Bend همه چیز در مورد خم را مشخص می کنند موضوعات همچون  Relief Shape، Bend Radius و Bend Transition  تعریف می شوند.

.Bend Transition نحوه ادغام خم در وجوه متقاطع را مدیریت می کند. پنج گزینه موجود است که همه آنها در الگوی مسطح Flat Patern ظاهر می شوند.

با زبانه گوشه  Corner، شکل برجسته مورد نظر را برای تقاطع ۲ خم و ۳ خم تنظیم می کنید.

 

تنظیمات مربوط به سبک‌های ورق فلزی و قوانین ورق گسترده را در قسمت UnFold Rules انجام دهید.

هنگام خم کردن ورق فلزی  مواد تغییر شکل می‌دهند. این تغییر شکل  از بیرون کشیده می‌شوند و هم در داخل خم تحت فشار قرار می‌گیرند. قانون Unfold نحوه باز شدن مدل ورق فلزی شما را مشخص می‌کند، به عنوان اینکه میزان اصلاح برای تغییر شکل ماده چقدر است. Autodesk Inventor سه گزینه را در Styles Sheet Metal برای تعریف اصلاح ارائه می دهد.

 

 

تقریب خطی موقعیت تار خنثی با KFactor

همانطور که قبلاً بحث شد، هنگامی که فلز خم می شود، سطح داخلی فشرده می شود و سطح بیرونی کشیده (کشیده) می شود. خط بین فشار و ازدیاد طول به عنوان محور خنثی نامیده می شود. نسبت محل محور خنثی و ضخامت ماده kFactor است.

هنگامی که می خواهید مقدار تصحیح را با تغییر شعاع خم، زاویه و ضخامت مواد مختلف مدیریت کنید، می خواهید از گزینه Bend Table استفاده کنید. با Bend Tables، مقدار تصحیح را در برابر زاویه و شعاع رسم می کنید. از آنجایی که می تواند شدید باشد، استفاده از گزینه Export را برای صادر کردن داده ها به صفحه گسترده در نظر بگیرید.

 

در صورت داشتن معادله خم و مقدار K-Factor می توان به کمک Custom Equation محل قرار گیری تار خنثی در ورق را تعریف کرد. این موضوع برای ارائه دقیق موقعیت تار خنثی تعریف می گردد.

توضیح آخر اینکه مدرسین انجمن اینونتور ایران با تجربه کار عملی در زمینه ورق فلزی و انجام مشاوره های علمی برای شرکت های مختلف جهت تعریف موقعیت تار خنثی در نرم افزار اینونتور آماده ارائه تجارب خود به صنعتگران عزیز هستند. برای توضیح این تجارب و ارائه آن با ما تماس بگیرید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.