تعیین اولویت خم کاری هنگام تولید ورق فلزی توسط نرم افزار

ابزارهای متنوع محیط Sheet Metal همچون Bend ، Face و Flange توانایی ایجاد پیچیده ترین اشکال ورق فلزی را با الگوی انتخاب شده ورق فلزی دارند. برای طراح ورق فلزی ترتیب و اولویت ایجاد نمایه های ورق فلزی اهمیت ندارد و در هر زمان که اراده کند نمایه های را به سطح ورق اضافه و یا کم می کند تا به طرح نهایی خود برسد. در آن سوی موضوع شخصیت دیگری قرار دارد و آن هم سازنده و تولید کننده است، آیا ترتیب ایجاد سطوح و خم ها برای سازنده مهم نیست؟

پاسخ این سوال مشخص است اولویت و ترتیب ایجاد خم ها برای سازنده اهمیت دارد و چه بسا اگر ترتیب ایجاد را درست تشخیص ندهد قطعه ورق فلزی به درستی ساخته نمی شود.

ابزار Bend Order در نرم افزار Autodesk Inventor    جهت تعیین اولویت خم  های متنوع در ورق به کمک سازنده ها آمده است و اولویت و ترتیب ایجاد خم را برای سازنده مشخص می کند .

این ابزار زمانی کاربرد دارد که ورق به صورت گسترده در آمده است و در این محیط اولویت خم ها نشان داده می شود. بر اساس این اولویت بندی وقتی نقشه ورق گسترده در محیط Drawing قرار می گیرد بر اساس خطوط خم ایجاد شده در نقشه این اولویت بندی نمایش داده می شود.

 

****** پست ها و موضوعات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.