ابزارهای جدید inventor 2023 محیط iLogic

برنامه نویسی با iLogic از قابلیت های مهم نرم افزار اتودسک اینونتور است که به کاربران اجازه می دهد در قالب VB.net ابزارها و دسترسی ها را سهیل نماید و پروژها و طراحی ها را در زمان کمتری به اجرا برساند. قوانین با کمک دستورات کد نویسی برای اجرا در زمان مشخص سازماندهی می شوند .

 در نرم افزار اینونتور ۲۰۲۳ جهت تسهیل کد نویسی در محیط iLogic از کلیدهای میانبر جدیدی استفاده شده است. برای دسترسی به این کلیدها کافی است در منوی زمینه کلیک راست کرده و از کلید میانبر برای اجرای دستورات کمک گرفت.

 • R Run Rule
 • E Edit Rule
 • G Regenerate Rule
 • S Suppress/Unsuppress Rule
 • DDelete

 

پنجره ویرایشگر iLogic در این نسخه را می توان تا حداکثر سایز بزرگ کرد تا پروسه ویرایش دستورات آسانتر انجام گردد. همچنین قابلیت انتخاب چند آیتم در پنجره ویرایش iLogic و درگ کردن آنها به مکان دیگر سرعت عمل را افزاریش داده است.

در این نسخه اینونتور در فرم iLogic هنگامی که یک پارامتر True یا False به فرم اضافه می شود، نوع Control اکنون به طور پیش فرض روی Checkbox قرار می گیرد. و این باعث می شود تا کنترل بهتری به این دو گزینه اعمال گردد.

 • علاوه بر افطایش قابلیت در کدنویسی با iLogic قابلیت تبادل فایل با نرم افزارهای دیگر طراحی مکانیکی باعث شده است تا سرعت عملیات و اجرای طراحی بسیار افزایش یابد. وارد کردن فایل (Import) و خروج فایل (Export) در نسخه ۲۰۲۳ نرم افزار inventor با دیگر نرم افزارها به قرار زیر می باشد.
 • Import
 • Alias 2023
 • CATIA V5
  • .catpart, .catproduct R6 to V5-6R2022
  • .cgr R10 and newer
 • Creo Parametric 9.0
 • NX 2007 Series
 • Pro/E Granite 15.0
 • Export
 • CATIA V5-6R2022
 • JT – support for circular and rectangular datum target symbols
 • QIF – support for circular and rectangular datum target symbols
 • .glb/.gltf v2/0
 • Pro/E Granite 15.0
 • USDz 1.0
 • AnyCAD
 • Alias 2022
 • CATIA V5
  • .catpart, .catproduct R6 to V5-6R2021
  • .cgr R10 and newer
 • PTC Creo 9.0
 • NX 2007 Series

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.