No Image

دوره آموزش اینونتور، اردیبهشت ۹۹

انجمن اینونتور ایران اولین دوره گروهی سال ۹۹ را در اردیبهشت ماه ( در صورت به حد نصاب رسیدن ثبت نام) برگزار می نماید. مشخصات دوره گروهی به قرار ذیل می باشد: دوره شامل آموزش بخش Part ، Assembly و...
read more
بهبود عملکرد مجموعه مونتاژی با ابزار shrinkwrap

بهبود عملکرد مجموعه مونتاژی با ابزار shrinkwrap

read more
بیست سال با نرم افزار اینونتور

بیست سال با نرم افزار اینونتور

read more
چگونه بلوک های اتوکد را در اینونتور استفاده کنیم

چگونه بلوک های اتوکد را در اینونتور استفاده کنیم

بلوک ها BLOCKS موضوعات ترسیمی هستند که در قالب موضوعات واحد و با نام مستقل در نرم افزار اتوکد استفاده می گردند. کاهش زمان ترسیم ها در نرم افزار اتوک...
read more
استفاده از بلوک های عنوان (Title Block) اتوکد در نرم افزار اینونتور

استفاده از بلوک های عنوان (Title Block) اتوکد در نرم افزار اینونتور

read more
وارد کردن فایل های اسکنرهای اپتیکی و پرینتر ۳ بعدی (۳D.OBJ) در اینونتور

وارد کردن فایل های اسکنرهای اپتیکی و پرینتر ۳ بعدی (۳D.OBJ) در اینونتور

تجهیزاتی همچون پرینتر سه بعدی (۳D Printer) و یا اسکنر های اپتیکی توانایی شناسایی و ایجاد حجم های سه بعدی را به سبک ایجاد شبکه و مش های دقیق را دارند. ق...
read more
طراحی هزارخار در نرم افزار اینونتور

طراحی هزارخار در نرم افزار اینونتور

read more
ترسیمات دو بعدی+ چند تمرین

ترسیمات دو بعدی+ چند تمرین

read more
ایجاد نماهای نقشه از نماهای الگو

ایجاد نماهای نقشه از نماهای الگو

read more
فایل های نرم افزار اینونتور

فایل های نرم افزار اینونتور

read more