ابر نقاط در نرم افزار اینونتور (Point Cloud)

ابر نقاط در نرم افزار اینونتور (Point Cloud)

تکنیک ابر نقاط مجموعه ای از نقاط (Vertices) با مختصات ۳ بعدی است که این نقاط معرف مختصات X ، Y و Z هستند. این نقاط جهت معرفی سطوح خارجی اجسام با هندسه های پیچیده بوجود آمده اند. ابر نقاط...
read more
ایجاد قیود مونتاژی هوشمند با iMate

ایجاد قیود مونتاژی هوشمند با iMate

ایجاد قطعات هوشمند با ابزار iMate این امکان را ایجاد می کند که هنگام مونتاژ آنها عملیات مونتاژ توسط نرم افزار به طور اتوماتیک صورت گیرد. در آموزش ن...
read more
فایل های نرم افزار اینونتور

فایل های نرم افزار اینونتور

read more