قابلیت جدید نسخه Inventor 2024.1

قابلیت جدید نسخه Inventor 2024.1

نسخه Autodesk Inventor 2024-1 مدتی است که در دسترس کاربران نرم افزار اتودسک اینونتور قرار گرفته است. این نسخه از نرم افزار اینونتور ۲۰۲۴ همراه با قابلیت های جدیدی در محیط های مختلف است که در این پست قابلیت ...
read more
قابلیت های جدید اینونتور ۲۰۲۰

قابلیت های جدید اینونتور ۲۰۲۰

read more
نرم افزار اینونتور و فرم های آزاد FreeForm

نرم افزار اینونتور و فرم های آزاد FreeForm

از ورژن ۲۰۱۶ نرم افزار اینونتور ساخت نمایه ها با فرم های آزاد وارد نرم افزار گردید. قبل از ایجاد این ابزار تمامی نمایه ها و مدل های سه بعدی به کمک...
read more
Learn_2) ایجاد سوراخ در دو راستا و پارامتر Extend Start برای ابتدای سوراخ

Learn_2) ایجاد سوراخ در دو راستا و پارامتر Extend Start برای ابتدای سوراخ

New Hole Settings Provide a Robust Way to Create Bi-Direction Holes You can now create a symmetric hole type that extrudes in two directions. The Flip Termination button is replaced with Direction1 and Direction 2 buttons. The Symmetric distance is...
read more
Learn_1) ایجاد پخ در بخش از یک لبه قطعه

Learn_1) ایجاد پخ در بخش از یک لبه قطعه

Support for Partial Chamfers You can now create a chamfer that does not require an entire edge. A new tab, Partial, is added to the Chamfer dialog box to support the creation of partial chamfers The settings on the Partial...
read more
تبدیل نقشه سه نما به فایل سه بعدی۲DTO3DINVENTOR

تبدیل نقشه سه نما به فایل سه بعدی۲DTO3DINVENTOR

فایل های دو بعدی مربوط به قطعات که توسط نرم افزار Autocad  ایجاد شده اند همواره در شرکت ها و مراکز طراحی وجود دارند چرا که طراحان قدیمی به جز این ابز...
read more
توسعه نرم افزار با ایده مشتریان در اینونتور ۲۰۱۹

توسعه نرم افزار با ایده مشتریان در اینونتور ۲۰۱۹

مشتریان هر بخش از Inventor را بزرگ می دانند. چند سال پیش صفحه ایدهای Inventor Ideas را به عنوان یک کانال اضافی برای جامعه کاربر برای ارائه بازخورد در مورد آ...
read more
توسعه AnyCAD با Fusion 360 در اینونتور ۲۰۱۹

توسعه AnyCAD با Fusion 360 در اینونتور ۲۰۱۹

AnyCAD برای Fusion 360 به عنوان پیش نمایش در Inventor 2019 ادامه یافته است. با استفاده از AnyCAD Inventor کاربران می توانند به طور مستقیم طرح های Fusion 360 (Fusion Design) را به ...
read more
اشتراک گذاری طرح ها در اینونتور ۲۰۱۹

اشتراک گذاری طرح ها در اینونتور ۲۰۱۹

نسخه ۲۰۱۹ نرم افزار اینونتور به کاربران اجازه می دهد تا با استفاده از روش های نوین و قدرتمند، طرح های خود را با یکدیگر به اشتراک بگذارند. طرح های...
read more
توسعه ابزار iLogic در اینونتور ۲۰۱۹

توسعه ابزار iLogic در اینونتور ۲۰۱۹

iLogic  موتور اتوماسیون ساخته شده در نرم افزار Inventor است. این ابزار توسط تعداد زیادی از کاربران هر روز برای انجام اتوماسیون سازی کارکردها، اطمینان ...
read more