۴ گام اصلی در تلرانس گذاری هندسی در محیط مدل و نقشه

ابزار ۳D Annotation که در ورژن ۲۰۱۸ نرم افزار اینونتور اضافه شده است این اجازه را میدهد که تلرانس های هندسی GD&T   در مدل اضافه شوند و در انتها آنها را محیط نقشه احضار نمود. در بخش Annotate که در محیط مدل وجود دارد تمامی نمادهای تلرانس گذاری مورد نیاز آورده شده است. همچنین در این قسمت آنالیز صحت تلرانس های هندسی ایجاد شده نیز انجام می گردد. پس از ایجاد تلرانس های هندسی در محیط مدل می توان در محیط نقشه آنها را اضافه نمود و نقشه ای کامل بر اساس استاندارد های روز دنیا ارایه کرد. در ادامه این پست آموزش نرم افزار اینونتور ۴ گام مورد نیاز جهت اضافه کردن نمادهای تلرانس گزاری هندسی آورده شده است.

گام ۱: انتخاب استاندارد

این بخش شامل استاندارد های ASME   ، ASME-mm,DIN  و ISO  است. بر حسب اینکه مدل در چه محیطی ایجاد شده است استاندارد نقشه کشی نیز انتخاب می گردد.

گام ۲: انتخاب مبنا

انتخاب مبنای اول برای تلرانس گزاری GD&T . این مبنا توسط طراح بر اساس نحوه کارکرد قطعه و یا مونتاژ و اهمیت سطوح موجود در قطعه انتخاب می گردد. سطح انتخاب شده به عنوان Datum A نام گزاری می گردد. در این قسمت نماد تلرانس هندسی ( تختی) و مقدار آن به عنوان اصلاعات ورودی داده می شود. معمولا برای مبنای های اول اضافه کردن تلرانس تختی برای سطح الزامی است.  “چارچوب کنترل ویژگی” عنوان کادر تلرانس هندسی است که در نقشه قرار می گیرد.

گام ۳: قرار دادن نماد مبنای اول

کلیک بر روی مربع سبز جهت اتمام قرار گیری نماد   GD&T

 

گام ۴ : اضافه کردن ویژگی های بعدی تلرانسی

اضافه کردن تلرانس های کنترل هندسی دیگر  ( تلرانس های GD&T ) با توجه به نیاز طراحی قطعه.

ِG

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.