هوشمند سازی مونتاژ با iMATE در نرم افزار اینونتور

یکی از تکنیک های پیشرفته در مدل سازی و مونتاژ مجموعه های بزرگ در نرم افزار اتودسک اینونتور استفاده از تکنیک iMATE است. در تکنیک iMATE می توان با از پیش تعریف کردن قیدهای مونتاژ روی قطعات یا زیرمجموعه های مونتاژی به هنگام زراحی آن ها فرایند مونتاژ کردن فایل ها را به صورت خودکار در آورد. این تکنیک نرم افزار اینونتور باعث افزایش کارایی و کم شدن خطا در ساخت مجموعه های بزرگ می گردد.

برای انجام تکنیک iMATE هر قطعه یا زیر مجموعه مونتاژی نیمی از اطلاعات iMATE ( که می تواند قید مونتاژی باشد و نوع و مقدار قید را دارا باشد) نگه دارد. و زمانی که قطعه یا زیر مجموعه مونتاژی دارای iMATE مشابه در مجموعه مونتاژی قرار گرفت یک iMATE کامل ساخته می شود و قید مورد نظر به طور اتوماتیک عمل می کند.  هر کدام از قیود مونتاژی Mate ، Flush ، Angle و Insert را می توان با استفاده از تکنیک iMATE به صورت قید هوشمند درآورد.

برای ایجاد قید هوشمند iMATE روی ابزار Create iMATE واقع در پانل Anthor از زبانه Manage کلیک نمایید. و قید مونتاژ مورد نظر را هر دو قطعه پیداه سازی نمایید. نکته مهم و قابل ذکر این است که نام   iMATE  که قید مورد نظر در دو قطعه را تعریف کرده است باید حتما هم نام باشند.

 

در فایل مونتاژ جهت انجام تکنیک هوشمند سازی اگر در پنجره Place Component از بخش iMATE دکمه Automatically generate iMATE on place  را انتخاب کنید مطابق شکل زیر با قرار گرفتن قطعه یا زیر مجموعه مونتاژی در فایل مونتاژ قید به طور خودکار اعمال می گردد.

توضیح آخر اینکه در آموزش و تدریس خصوص نرم افزار اینونتور و کلاس های عمومی آموزش نرم افزار inventor به طور جامع و کامل تمامی تکنیک های مورد استفاده در هوشمند سازی این نرم افزار تدریس خواهد شد. امیدواریم شما را در این دوره ها ملاقات کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.