نرم افزار اینونتور و فرم های آزاد FreeForm

از ورژن ۲۰۱۶ نرم افزار اینونتور ساخت نمایه ها با فرم های آزاد وارد نرم افزار گردید. قبل از ایجاد این ابزار تمامی نمایه ها و مدل های سه بعدی به کمک ابزارهای محیط Part به صورت پارامتریک ساخته می شدند. ساخت مدل های پارامتریک فرایند ویرایش و کار با ابزار iLogic را آسان کرده است. freeForm  ابزاری است که در محیط  مدل قرار گرفته است آنچه در تصور طراح قرار دارد با این ابزار قابل دسترسی شده است.

همانطور که از نام این ابزار پیداست در کنار ایجاد قطعات و مدل ها به کمک ابزارهایی که در محیط Part وجود دارد و به صورت پارامتریک ساخته می شوند ابزار FreeForm روشی نوین برای ساخت قطعات پیچیده فضایی و پیچیده می باشد برای کار با این ابزار می توان از ۵ فرم اصلی که به صورت اشکال بدنه بسته هستند استفاده کرد. نتیجه مدل های صلب ایجاد شده با FreeForm می توانند با نمایه های مدل های سه بعدی ترکیب شوند و یا به کمک آنها ویرایش شوند. ویرایش FreeForm ها روشی برای احیای طرح مورد نظر طراح می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.