مدل سازی و طراحی اتصالات پینی در نرم افزار اتودسک اینونتور

بسیاری از قطعاتی که در مجموعه های مونتاژی بکار گرفته می شوند قطعات استاندارد می باشند. برای طراحی این قطعات باید منابعی از جزئیات استاندارد در دسترس طراحی قرار گیرد تا با استفاده از مشخصه های طراحی قطعه و با استفاده از شرایط موجود در استاندارد ، طراحی و مدل سازی گردد. در نرم افزار اتودسک اینونتور می توان از دو بخش مرکز محتویات (Content Center )  و شتاب دهنده طراحی (Design Accelerator)  قطعات استاندارد را در مجموعه مونتاژی احضار نمود.

اتصالات پینی از مجموعه قطعات استاندارد هستند  که به صورت طراحی تابعی (functional Design) از مرکز محتویات فراخوانی  در نرم افزار اینونتور مدل سازی و طراحی می شوند.

در نرم افزار اینونتور طراح جهت سرعت بخشیدن به مدل سازی و ایجاد مدل سه بعدی با کمک توابع تابعی که آنالیز محصول را انجام می دهد طراحی پین ها را انجام می دهد. بخش شتاب دهنده طراحی نرم افزار Inventor دارای پنج نوع اتصالات پینی است که در آن محاسبه، طراحی و انجام صحه گذاری نیرویی (Strength Checks) انجام می گردد. تنش های برشی، خمشی و تماس در ارزیابی های نیرویی روی پین ها بکار گرفته می شوند.

این اتصالات پینی به قرار ذیل هستند:

  • Securing Pin ( بارگذاری نیرویی برشی)
  • Cross Pin ( بار روی میله و اتصالات عرض)
  • Radial Pin (اتصال با تحمل با بار و گشتاور)
  • Joint Pin ( اتصالات با تحمل با بار و گشتاور)
  • Clevis Pin ( بست U شکل برای اتصال پینی)  

جهت راهنمایی نحوه طراحی تمامی اجزای مکانیکی اعم از اتصالات پینی و پیچ  و مهره ها، فنرها، جوش، چرخ دنده ها و غیره شما می توانید به بخش دانلود هندبوک سایت انجمن اینونتور ایران مراجعه و از هند بوک تمامی اجزای مکانیکی استفاده نمایید.

این هند بوک ها در بخش Latin Library – Engineer Handbook  قرار دارند.

 

****** پست ها و موضوعات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.