مدل سازی حرفه ای با MBD در اتودسک اینونتور

آپشن Model-Based Definition(MBD)

مجموعه ای از ابزارهای قدرتمند در فضای مدل نرم ازفزار اتودسک اینونتوررا در اختیار کاربر قرار می دهد که مدل سازی را کاملا متمایز و حرفه ای می کند . با ابزار MBD در فضای Part می توان حاشیه نویسی (Annotation) ، تلرانس گذاری هندسی  GD&T  و سایز اطلاعات مربوط به تولید را به طور مستقیم به مدل سه بعدی اضافه می کند.

با استفاده از ابزار Tolerance Feature  حاشیه نویسی مربوط به تلرانس هندسی GD&T ، قاب کنترل ویژگی (Feature Control Frames ,FCF) و مبناهای مربوط به سطوح و نمایه ها روی قطعه اضافه می شود. به همراه این ابزار دستور Tolerance Advisor امکان بررسی سلامت تلرانس های واردشده را انجام می دهد و اطلاعاتی همچون موارد زیر را نمایش می دهد:

  • لیستی از اشکالات احتمالی مبناهای معرفی شده در مدل و اشکالات چارچوب های مرجع DRF(Datum Reference Frames)
  • اطلاعاتی در خصوص ویژگی هایی که به طور کامل در مدل کنترل نمی شوند.
  • خطاهای درج شده در تلرانس گذاری هندسی

 

استفاده از تلرانس های ابعادی عمومی و متن های کمکی برای فهم بیشتر از مدل به سادگی در MBD قابل انجام است.

تب ۳D Annotations در کادر مربوط به بازیابی این امکان را ایجاد کرده است تا تمامی اطلاعات مربوط به تلزانس گذاری GD&T در محیط Drawing وارد شود و به کمک فیلتر Design View نمای مشاهده اطلاعات قابل انتخاب است.

استخارج فایل STEP از مدل تلرانس گذاری شده برای استفاده در عملیات مورد درخواست برای تولید قطعه و همچنین فایل ۳D PDF از دیگر امکانات MBD است.

 

همچنین درخواست استاندارد مورد استفاده در ابتدای شروع کار با MBD در فضای مدل فضای کاملا مهندسی را برای کاربر تبین می نماید. استانداردهای ANSI ، DIN ، ISO و … از جمله استاندارهای مهندسی هستند که در صنعت مورد استفاده قرار می گیرند. همچنین با دادن SCALE می تون برای هر نما مقیاس متفاوتی را برای حاشیه نویسی در فضای سه بعدی ایجاد نمود.

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.