آزمونگر انجمن

همواره یکی از پرسش هایی که از طرف کاربران نرم افزار اینونتور مطرح می گردد نحوه آزمون های طرح شده از طرف شرکت های فنی مهندسی در جذب کاربران نرم ازفزار اتودسک اینونتور می باشد. اخیرا یکی از دوستانی که جذب یکی از شرکت های مطرح در کشور آلمان شده است و در سال قبل در دوره های آموزش مقدماتی و پیشرفته انجمن اینونتور به صورت خصوصی شرکت کرده بود ( جناب مهندس مروت نیا ) پیشنهادی را به انجمن اینونتور ارایه داده اند که منجر به ایجاد این پست گردید.  سه آیتم  سنجش آن شرکت ، نحوه ایجاد مدل ، زمان ایجاد و حجم فایل ایجاد شده بوده است . همان طور که می دانید یک مدل را می توان به روش های مختلف ایجاد کرد ،  زمان انجام مدل سازی، نحوه ایجاد ترسیم اولیه (Sketch)  ، روش ایجاد مدل با نمایه ها (Features)، ایجاد درست قیود اندازه و هندسی و … معیارهای سنجش مدل سازی می باشد. به مدل زیر توجه نمایید.


روش اول ایجاد این مدل رسم ترسیم کلی با قرار دادن تعداد زیادی اندازه و قید هندس و سپس دوران آن است.

روش دوم ایجاد مدل اولیه اصلی و سپس اضافه نمودن نمایه های مورد نیاز مطابق شکل زیر.

برای ایجاد این مدل زمان صرف شده برای آن و همچنین اصلاح و ویرایش سریعتر و راحت تر مدل معیار سنجش می باشد.  شما فکر می کنید کدام یک از دو روش نمره قبولی را خواهد گرفت ؟

ما در این بخش از سایت ، مدل هایی را برای شما قرار می دهیم و شما جهت سنجش خود می توانید با ارسال مدل به سایت انجمن (irinventor2015@gmail.com) در این آزمون شرکت نمایید. پس از بررسی مدل ( در فاصله زمانی کمتر از ۲۰ روز توسط تیم انجمن اینونتور) ایرادات احتمالی فایل شما  و مدل استاندارد  به آدرس ایمیل شما ارسال می گردد.  شما باید حتما عنوان ایمیل ارسالی به سایت انجمن را ” شرکت در آزمونگر انجمن” تایپ کنید.

همچنین سوالاتی را برای شما در نظر گرفته ایم که شما باید پاسخ آن را برای ما ارسال نمایید و ما آن را بررسی کرده و پاسخ صحیح را برای شما ارسال می کنیم. در انتها نام سه نفر برتر هر آزمون در سایت قرار خواهد گرفت.

جهت شرکت در بخش آزمون ها کلیک کنید.