قابلیت اجرای Basic Dimension در نسخه اینونتور۲۰۲۳

یکی از قابلیت های جدید اینونتور ۲۰۲۳  اضافه شدن اندازه (ابعاد) پایه یا Basic Dimension    در محیط مدل سه بعدی و در حین تلرانس گذاری هندسی (DT &G) می باشد. در این پست آموزش نرم افزار Autodesk Inventor ابتدا مفهوم ابعاد پایه Basic Dimension را مرور می کنیم سپس نحوه اجرای آنرا در نرم افزار Autodesk Inventor 2023 توضیح خواهیم داد.

یکی از تلرانس های هندسی که هنگام تعریف اندازه های یک قطعه برای کنترل موقعیت محور، صفحه مرکزی یا یک نقطه کاردبرد دارد تلرانس موقعیت (Posiotion) است . برای تعریف این تلرانس نیاز به معرفی ابعاد پایه یا Basic Dimension است . Basic Dimension از لحاظ تئوری ابعاد دقیقی هستند که برای تعریف فرم اندازه راستا یا موقعیت یک مولفه استفاده می شوند. نحوه نمایش ابعاد پایه قرار دادن آنها در یک مربع می باشد. تغیراتی که مجاز است از ابعاد پایه عبور کند در فریم کنترل مشخصه یا با یادداشت هایی در نقشه مشخص می شوند.

 نسخه اینونتور ۲۰۲۳ قابلیت همگام سازی و اجرای Basic Dimension  را در محیط مدل سازی سه بعدی بدست آورده است که با قرارگیری باکس اندازه در اندازه گذاری سه بعدی امکان احضار آن در محیط نقشه کشی (Drawing)  نرم افزار اینونتور فراهم می  گردد (Retrived) .

پارامتر Basic Dimension همچنین می تواند در محیط ترسیم Sketch در حین اندازه گزاری با تلرانس  نیز به تلرانس های ابعادی اضافه شود. این قابلیت از ورژن ۲۰۲۳ نرم افزار Inventor باعث افزایش کارائی ترسیمات دوبعدی در نرم افزار اینونتور شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.