طراحی هزارخار در نرم افزار اینونتور

خارها و هزارخارها به عنوان واسط انتقال گشتاور در طراحی شفت ها و اجزای مکانیکی کاربرد دارند. عموما جهت استقرار کوپلینگ ها ، چرخدنده ها، قرقره ها، چرخ زنجیر ها و … از خار و یا هزار خار استفاده می گردد. استفاده از هزارخار زمانی است که به انتقال گشتاور زیاد نیاز باشد همچنین تامین آزادی حرکت محوری اجزای درگیر نسبت به یکدیگر و تامین آزادی تغییر موقعیت زاویه ای اجزای درگیر نسبت به یکدیگر با المان هزارخار مهیا می شود. انواع شکل دنده در هزار خار در شکل زیر نشان داده شده است.

نرم افزار اتودسک اینونتور محیط مجزا و قدرتمندی درطراحی هزار خار دارد. این بخش از طراحی در محیط مونتاژ نرم افزار و در Design Accelerator  قرار دارد.

همان طور که در شکل بالا دیده می شود بخش های مختلف پنجره طراحی هزار خار در نرم افزار اتودسک اینونتور به قرار زیر است:

۱- انتخاب بخش طراحی و مدلسازی هزار خار یا بخش محاسبه نیرویی هزار خار

۲- انتخاب نام فایل

۳- انتخاب نوع هزار خار بر اساس هندسه و طول با انتخاب استاندارد مورد نظر

۴- انتخاب هندسه  شفت که هزار خار روی آن قرار می گیرد

۵- انتخاب هندسه توپی که هزار خار روی آن مدل می گردد و موقعیت قرار گیری آن.

۶- انتخاب نحوه نمایش هزار خار و توپی

۷- بخش پیام ها

در این پنجره Reference 1   و Reference 2    صفحه ای که هزار خار روی آن قرار می گیرد و محور نشیمن هزار خار تعیین می شوند.

زمانی که در نرم افزار اینونتور طراحی جدیدی از هزار خار را انجام می دهیم هندسه هزارخار را می توان از استانداردهای مختلف هزار خار از قبل DIN ، ISO ، S,A,E ، و GOST انتخاب نمود که درهر یک برای انتقال نیرو در مدل های سبک، متوسط و سنگین قابل انتخاب هستند . در مجموع ۱۳ نوع از انتخاب هزار خار توسط نرم افزار اینونتور پیش روی ما قرار می گیرد.

ویرایش طراحی هزارخار نیز در بخش مرور گر با انتخاب  Edit Using Design Accelerator انجام می گیرد.

 

توضیح آخر اینکه در نرم افزار قدرتمند اینونتور هر گونه طراحی المان های مکانیکی از قبیل طراحی خار، طراحی هزارخار، طراحی چرخدنده، طراحی فنر، طراحی پیچ و مهره،طراحی پین، طراحی یاتاقان، طراحی بلبیرینگ و … قابل انجام می باشد. قرار گرفتن تمامی استانداردهای مربوط به هر یک از اجزای مکانیکی در بخش طراحی اهمیت موضوع را دو چندان کرده است. در بخش محاسبگر (Calculate) امکان انجام محاسبات دقیق استاتیکی و نیرویی روی هر المان مکانیکی قابل انجام می باشد. در آموزش نرم افزار اینونتور که توسظ انجمن اینونتور ایران برگزار می گردد تمامی این بخش ها همراه با مثال ها و تمرین های متنوع قابل اجرا می باشد. آموزش بخش طراحی نرم افزار اینونتور(Design Accelerator ) در بخش آموزش پیشرفته نرم افزار اینونتور گنجانده شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.