روشهای مختلف ایجاد سوراخ (Hole Tool)

ابزار HOLE در نرم افزار اتودسک اینونتور جهت ایجاد سوراخ می باشد که پنجره آن شامل تنظیمات مختلفی است که هر یک وظیفه ای را به عهده دارند. با ابزار Hole امکان ایجاد سوراخ های ساده، خزینه ای و رزوه دار وجود دارد.

به طور کلی سه نوع سوراخ را می توان با ابزار Hole ایجاد نمود:

Counterbore : برای ایجاد سوراخ خزینه ای با سر استوانه کاربرد دارد.

Countersink : برای ایجاد سوراخ خزینه ای با سر مخروطی کاربرد دارد.

Spotface : شبیه نوع Counterboreاست ولی ابعاد مورد نیاز ان برای تعین سوراخ  تا حدی متفاوت است. به طور معمول این نوع سوراخ را در کنار گوشه هایی که گرد شده اند ایجاد می گردد.

 

 

 

 

 

در صنعت ماشینکاری جهت ایجاد دو نوع سوراخ Counterbore و Spotface ازدو روش متفاوت استفاده می شود. میزان عمق برش در روش Spotface کمتر از روش Counterbore است و معمولا در حدود ۰.۰۶۲۵ اینچ می باشد و همچنین در این روش جهت نشان دادن مشخصات سوراخ عمق برش نشان داده نمی شود. دقت ابزار برش در Spotface بیشتر از روش Counterbore است و در حد دقت سوراخ قرارگیری بلبیرینگ می باشد ( دقت در محدوده  بالای ۰.۰۱  تا ۰.۰۰۱ میلیمتر) .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.