بروز رسانی سریعتر نقشه مجموعه های بزرگ

در ورژن Inventor 2019 و Inventor2018­­-R1  ساختار فایل های مونتاژی بزرگ  (Large Assemblies) طوری ایجاد می شوند که شرایط کار  در آن با بهبود قابل لمسی مواجه شده است.این مطلب از آموزش اینونتور به بررسیساختار مونتازهای بزرگ خواهد پرداخت. در این ورژن از نرم افزار، زمانی که در محیط   نقشه کشی ( Drawing) قرار داریم بروز رسانی نقشه های مونتاژی بزرگ با سرعت بیشتری اتفاق می افتد . دلیل این اتفاق این است که این بروز رسانی تنها برای بخش نمای تغییر یافته رخ می دهد روی تمام نماها اتفاق نمی افتد و این با عث می گردد عملیات طراحی در زمان کمتری انجام گردد. شکل زیر زمان بروز رسانی را برای چند مجموعه مونتاژی نشان میدهد. مجموعه های مونتاژی با تعداد قطعاتی بین ۲۰۰۰۰ قطعه تا ۶۲۰۰۰ قطعه  و زمان بروز رسانی نقشه های مونتاژی را برای دو ورژن Inventor 2017 و Inventor 2018-R1 را مقایسه کرده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.