ایجاد رزوه روی منحنی ( Threads on Curved Profiles) با اینونتور

رزوه ها به طور معمول روی سطوح استوانه ای ایجاد می شوند در برخی مواقع نیاز به ایجاد رزوه روی منحنی های غیر استوانه ای هستیم برای ایجاد این نوع رزوه ها در نرم ازفزار اتودسک اینونتور باید په مسیری را طی کنیم؟

در این پست شما را ایجاد رزوه روی منحنی های غیر استوانه ای آشنا می کنیم.

گام ۱ : یک منحنی مطابق شکل زیر ایجاد نمایید شما می توانید فایل این مدل را از قسمت دانلود های این پست دانلود کنید.

گام ۲ : با ایجاد یک صفحه کار (work plane) در سر این قطعه یک خط عمودی بزرگتر از شعاع منحنی در این صفحه ایجاد کنید.

گام ۳ : یک دایره روی صفحه به شعاع طول خط ایجاد کنید. از این دایره برای ایجاد مارپیچ استفاده کنید .

گام ۴ : یک خط به صورت طولی در راستای طول قطعه ایجاد نمایید.

گام ۵ : با ابزار Helix یک مارپیچ ایجاد نمایید.

گام ۶ : با ابزار Sweep  و با معرفی سه Sketch برای منحنی (خط عمودی) ، مسیر ( خط راستای طولی قطعه) و مسیر راهنما ( مارپیچ) از جنس سطح ایجاد نمایید.

 

گام ۷ : در محیط ۳DSketch یک منحنی از تداخل سطح قطعه و سطح ایجاد شده با Sweep که در گام قبلی ایجاد شده بود بسازید . این منحنی مسیر ایجاد رزوه روی سطح قطعه می باشد.

گام آخر: با ایجاد یک صفحه کاری و یک دایره که معرف رزوه روی سطح قطعه است ( که در این صفحه ایجاد شده است) و با ابزار Sweep به صورت CUT  رزوه را روی سطح قطعه ایجاد کنید.

جهت دانلود فایل اینونتور این مدل روی عکس بالا کلیک نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.