افزایش کیفیت طراحی در نرم افزار اینونتور ۲۰۲۰

فرایند طراحی اجزای یک ماشین از مهمترین بخش های یک پروژه محسوب می گردد. هر چقدر ضریب اطمینان طراحی بالاتر باشد کیفیت و کارکرد پروژه نیز بیشتر می گردد. نرم افزار اتودسک اینونتور به عنوان شاخص ترین نرم افزار طراحی اجزاء مکانیکی شناخته می شود. در نسخه ۲۰۲۰ این نرم افزار در کنار تسهیل فرایند طراحی کیفیت و افزایش دقت در طراحی مورد نظر بوده است. در این نسخه جهت کمک به کاربران اینونتور عملکرد ابزارها و دستورات بهبود یافته است. در محیط های مونتاژ (Assembly) ، مدل سازی (Part) و کار با فایل های دیگر CAD  این بهبود عملکرد  دیده می شود.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.