ابزار Nailboard :نقشه کشی طرح سیم کشی با اتودسک اینونتور

محیط Cable and Harness نرم افزار اتودسک اینونتور (Autodesk Inventor) قابلیت های متنوعی از جمله طراحی بردهای الکترونیکی و همچنین مدل سازی و طراحی سیم و کابل کشی  دارد.از این محیط بعد از ایجاد مجموعه مونتاژی استفاده می شود.در این پست مروری سریع بر روی دستورات و ابزارهایی که در محیط نقشه کشی نرم افزار اینونتور برای طرح های سیم کشی و کابل کشی وجود دارد انجام می گیرد.

توضیح اینکه برای انجام و مدیریت طرح سیم کشی ابتدا به محیط Cable and Harness رفته و با ابزار های مشخص طرح کابل کشی را با ایجاد Pin ها و مسیرها انجام می دهیم.

 

 

ایجاد نقشه  از این طرح سیم کشی با ابزار Nailboard که در محیط Drawing نرم افزار اینونتور قرار دارد انجام می گیرد.

وقتی در محیط نقشه قرار گرفتیم با ابزارهای متنوعی که مخصوص Cable and Harness است انجام می گردد.میتوان فاصله بین کانکتورها و طول سیم ها را ابزارهای مختلف در نقشه ایجاد کرد. همچنین در قالب یک جدول مشخصات اجزا را وارد محیط نقشه نمود.با رایت کلیک در محیط نقشه و انتخاب ابزار Harness Dimension میتوان روی Pin ها و نقاط مورد نظر اندازه گذاری کرد.  با این ابزار فاصله بین نقاط داده می شود.

با ابزار property display امکان قرارگیری ویژگیها و خصوصیات اجزائ کابل در نقشه داده می شود. در شکل زیر شماره پین ها داده شده است.

 

همچنین می توان با ابزار Fan in/out  زاویه قرار گیری پین ها را کم و یا زیاد نمود.

وقتی از محیط Sketch نقشه خارج شدیم با ابزار Create Table می توان جدول قطعات و اجزای مختلف سیم کشی را در نقشه وارد نمود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.