آزمون های انجمن

در این بخش آزمون های طرح شده از طرف انجمن اینونتور آمده است.

جهت سنجش میزان مهارت خود نسبت به نرم افزار Autodesk Inventor شما  می توانید در آزمون های ما شرکت کنید.  در فاصله زمانی کمتر از ۲۰ روز پس از ارسال پاسخ از طرف شما به ایمیل انجمن (irinventor2015@gmail.com ) ما کلیه پاسخ ها را بررسی کرده و اسامی سه نفر برتر شرکت کننده در آزمون در سایت قرار داده خواهد شد. حجم فایل ارسالی ، روش و پروسه انجام مدل سازی و یا مونتاژ و عملکرد آن نمره شما را در آزمون تعیین می کنند. لطفا عنوان ایمیل خود را برای شرکت در آزمون  ” شرکت در آزمونگر انجمن”  تایپ نمایید .

شرکت کنندگان آزمون ۱ ( تا امروز -۲۳-۰۶-۹۷) : حسین بهادری- امیر امینی- علی احمد پور -موسی رضا پور- کیومرث عباسلو- زهرا میثمی - عرب چلوسی - مینا زمانی - سلمان خدادادی- رضا میثاقیان - پیام آذری - امیر مقدسی - علی نظربان- اصغر رضا زاده - بابک بیداری- امیر حسین سماواتی- علیرضا خدری - احمد کاردان عنبری - خداداد ایرجی- بهرام عباس پور - حسین رضا شرفی- محمد قاسمی
شرکت کنندگان آزمون ۲ ( تا تاریخ ۱۵/۷/۹۷) : محسن بنایی، علیرضا ابراهیم نژاد ، فرهاد بهزادی ، جواد تاجی ، محمد رضا اکبری، سامان حسینی ، علی مروت نیا ، مسعود رضاپور ، بهنام سعادت ، سمیه کاردان، بهرام اکبری ، کامران عباس پور، علی رضا خانلو، سینا میرزایی، فرهاد شمانلو - شاهین اسدی- مهناز ابراهیم پور- علی زادی
شرکت کنندگان آزمون ۳ ( تا تاریخ ۰۸/۰۸/۹۷) : مسعود رضاپور سلمان خدادادی، سمیه کاردان، محمدرضا امین، محسن بیاتی نیا، خلیل ناصر زاده
، قادر مقدسی نیا، آقا/ خانم کیارشی، آقا/ خانم مرادی ، آقا / خانم آذر پناه
،
شرکت کنندگان در آزمون ۴ ( تا تاریخ ۵/۹/۹۷ ) : امیر امینی ، سمیه ارسلان زاده ، کیومرث عباسلو ، رضا میثاقیان ف اصغر رضا زاده، مسعود رضا پور، سلمان خدادای، کامران عباس پور، ایمان شیدایی، خانم آذرپناه، بیژن امری، بابک بیداری، حسین سازگار
شرکت کنندگان آزمون ۵ ( تا تاریخ ۱/۱۱/۹۷) : کیومرث عباسلو ، رضا خدری ، بیژن امری، فرهای نظرپور، حسین علی پور ، سینا میرزایی، سلمان خدادای ، پوریا قاسم زاده، بهرام اکبری ، آقای میرزایی ، علی اصغر شادمانی ، حسین رضایی ، کاظم خانزاده، سمیه کاردان، شیرین طاهایی ، قادر مقدسی نیا ، پیام نوروزی ، امیر امینی ، رضا فرهادی فر
شرکت کنندگان آزمون ۶( تا تاریخ ۲۸/۱۲/۹۷) : سمیه ارسلان زاده ، بابک بیداری ، کیومرث غباسی ، حسین علی پور ، قادر موسوی نیا ، رضا پور غلام ، اصغر قادری ، علی آذری ، آمنه چاکسری ، محمد امین رضایی ، سید رضا حامی ، سهیل امیری، فرهاد بهزادی ، سمیه کاردان ، سینا بندری ، رضا پور حسین، آقای کیان مهر

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.