اینونتور ۲۰۲۵ و نحوه نصب

اینونتور ۲۰۲۵ و نحوه نصب

شرکت اتودسک بالاخره پس از تاخیر چند هفته ای نسخه جدید نرم افزار اینونتور یعنی Autodesk Inventor 2025 را ارائه کرد. این شرکت برای معرفی نسخه اتودسک اینونتور ۲۰۲۵ آنرا به عنوان  نقطه عطفی بزرگ پس از ۲۵ سال ا...
read more