تبدیل بدنه سطح (Surface Body) به بدنه صلب (Solid Body)

تبدیل بدنه سطح (Surface Body) به بدنه صلب (Solid Body)

بسیاری از مواقع بنا به نیازهای مدل سازی باید ابتدا یک مدل سطح را ایجاد نماییم و سپس آن را تبدیل به مدل صلب کنیم. روش تشخیص یک مدل سطح در اینونتور بسیار ساده است در واقع نوع نمایش آن...
read more