نکاتی در مدلسازی مجموعه های بزرگ در نرم افزار اینونتور

نکاتی در مدلسازی مجموعه های بزرگ در نرم افزار اینونتور

نرم افزار Autodesk Inventor  جهت مدل سازی و انجام عملیات مختلف  با مجموعه مونتاژی های بزرگ   (Large Assembly) ابزارهای قدرتمند و زیادی را در اختیار کاربران قرار می دهد.  در این پست سعی شده است چند نکته هنگام کا...
read more