وارد کردن نقاط از فایل اکسل در نرم افزار اینونتور

وارد کردن نقاط از فایل اکسل در نرم افزار اینونتور

read more
ذخیره عکس های با کیفیت با اتودسک اینونتور

ذخیره عکس های با کیفیت با اتودسک اینونتور

در طراح ها و مدل هایی که توسط نرم افزار اینونتور ایجاد می گردند گاهی وقت ها نیاز به ذخیره سازی طرح از محیط قطعه (Part) و یا محیط مونتاژ (Assemble) با ایجا...
read more