طراحی سیم بندی (کابل) در نرم افزار Autodesk Inventor

طراحی سیم بندی (کابل) در نرم افزار Autodesk Inventor

وجود سیم و کابل در هر ماشینی جهت انتقال جریان الکتریسیته به تجهیزات ، موتورها و مبدل های الکتریکی موضوعی غیر قابل انکار است . ممکن است این فکر به ذهن شما خطور کند که تیم های مجزایی برای ایجاد...
read more