نرم افزار اینونتور و فرم های آزاد FreeForm

نرم افزار اینونتور و فرم های آزاد FreeForm

از ورژن ۲۰۱۶ نرم افزار اینونتور ساخت نمایه ها با فرم های آزاد وارد نرم افزار گردید. قبل از ایجاد این ابزار تمامی نمایه ها و مدل های سه بعدی به کمک ابزارهای محیط Part به صورت پارامتریک ساخته می...
read more
بروز رسانی سریعتر نقشه مجموعه های بزرگ

بروز رسانی سریعتر نقشه مجموعه های بزرگ

read more
تبدیل نقشه سه نما به فایل سه بعدی۲DTO3DINVENTOR

تبدیل نقشه سه نما به فایل سه بعدی۲DTO3DINVENTOR

فایل های دو بعدی مربوط به قطعات که توسط نرم افزار Autocad  ایجاد شده اند همواره در شرکت ها و مراکز طراحی وجود دارند چرا که طراحان قدیمی به جز این ابز...
read more
Sketch Features ها در نرم افزار اینونتور

Sketch Features ها در نرم افزار اینونتور

بسیاری از نمایه های سه بعدی از ترسیمات دوبعدی ساخته می شوند. یک ترسیم (Sketch) در واقع یک پروفیل از نمایه سه بعدی محسوب می گردد که می توانند از اشکال ...
read more
چگونه لگوی شرکت در نقشه قرار می گیرد

چگونه لگوی شرکت در نقشه قرار می گیرد

بلوک عنوان در هر نقشه مکانی برای معرفی مشخصات فنی نقشه است. این مشخصات می تواند شامل نام قطعه یا مجموعه مونتاژی، نام طراح، تاریخ، شماره ویرایش، ...
read more
توسعه AnyCAD با Fusion 360 در اینونتور ۲۰۱۹

توسعه AnyCAD با Fusion 360 در اینونتور ۲۰۱۹

AnyCAD برای Fusion 360 به عنوان پیش نمایش در Inventor 2019 ادامه یافته است. با استفاده از AnyCAD Inventor کاربران می توانند به طور مستقیم طرح های Fusion 360 (Fusion Design) را به ...
read more
اشتراک گذاری طرح ها در اینونتور ۲۰۱۹

اشتراک گذاری طرح ها در اینونتور ۲۰۱۹

نسخه ۲۰۱۹ نرم افزار اینونتور به کاربران اجازه می دهد تا با استفاده از روش های نوین و قدرتمند، طرح های خود را با یکدیگر به اشتراک بگذارند. طرح های...
read more
توسعه ابزار iLogic در اینونتور ۲۰۱۹

توسعه ابزار iLogic در اینونتور ۲۰۱۹

iLogic  موتور اتوماسیون ساخته شده در نرم افزار Inventor است. این ابزار توسط تعداد زیادی از کاربران هر روز برای انجام اتوماسیون سازی کارکردها، اطمینان ...
read more
افزایش قدرت MBD

افزایش قدرت MBD

read more
کلیدهای میان بر نرم افزار اینونتور

کلیدهای میان بر نرم افزار اینونتور

read more