No Image

دانلود تمرین دوره مقدماتی

در این پست فایل هایی که در حین دوره آموزشی اینونتور بصورت عملی توسط دانشجویان تمرین می شود ارائه شده است.
read more
ترسیمات دو بعدی+ چند تمرین

ترسیمات دو بعدی+ چند تمرین

read more
No Image

آزمون های انجمن

در این بخش آزمون های طرح شده از طرف انجمن اینونتور آمده است. جهت سنجش میزان مهارت خود نسبت به نرم افزار Autodesk Inventor شما  می توانید در آزمون های ما ش...
read more