۴ گام اصلی در تلرانس گذاری هندسی در محیط مدل و نقشه

۴ گام اصلی در تلرانس گذاری هندسی در محیط مدل و نقشه

ابزار ۳D Annotation که در ورژن ۲۰۱۸ نرم افزار اینونتور اضافه شده است این اجازه را میدهد که تلرانس های هندسی GD&T   در مدل اضافه شوند و در انتها آنها را محیط نقشه احضار نمود. در بخش Annotate که در...
read more