تلرانس گذاری هندسی (GD&T) با نرم افزار اتودسک اینونتور

تلرانس گذاری هندسی (GD&T) با نرم افزار اتودسک اینونتور

نقشه ی یک قطعه حالت ایده آل و مورد نظر طراح آن قطعه می باشد بطوریکه در حالت کلی به دلایل مختلف اعم از مشکلات تولید و ماشین افزار، در فرآیندهای بازرسی یک قطعه نمیتواند صد در صد از لحاظ...
read more