معرفی نرم افزار Inventor Nesting

معرفی نرم افزار Inventor Nesting

شرکت اتودسک با معرفی نرم افزار Autodesk Inventor Nesting گام بزرگی را در عرصه نرم افزارهای حوضه CAD ایجاد نمود. این نرم افزار با ویژگی های منحصر به فردی که ارائه می دهد می تواند اثر بزرگی را در طراحی...
read more