تبدیل قطعه Part به ورق فلزی (Sheet Metal)

تبدیل قطعه Part به ورق فلزی (Sheet Metal)

در این پست آموزش نرم افزار اتودسک اینونتور تبدیل قطعه از محیط مدل سازی سه بعدی به ورق فلزی Sheet Metal توضیح داده شده است. محیط ورق فلزی نرم افزار اینونتور دارای ابزارهای متنوع و زیادی است که می توان...
read more