چند تکنیک در مدل سازی نرم افزار اینونتور

در این پست سه تکنیک که برای مدل سازی قطعات در نرم افزار اینونتور کاربرد دارند آورده شده است. این تکنیک ها اغلب توسط خوانندگان سایت انجمن اینونتور ایران سوال شده است .

حذف یک نمایه در مدل:
یکی از تکنیک هایی که جهت افزایش عملکرد سیستم استفاده می شود حذف موقت یک نمایه در مدل است این کار به سبک کردن قطعه کمک میکند. برای حدف موقت نمایه تنها باید در مرورگر روی نمایه رایت کلیک کرد و ابزار Suppress Feature را انتخاب کنید. برای بازگشت مجدد گزینه UnSuppress Feature را کلیک نمایید.

تغییر ترتیب نمایه:
یکی از تکنیک های تغییر در مدل ایجاد شده بدون ساختن نمایه های اضافی ، تغییر ترتیب نمایه ها آن مدل است. به طور مثال اگر با نمایه fillet و حالت All Fillets کلیه گوشه های آن مدل را با شعاع مشخص گرد کرده ایدو بعد یک نمایه جدید ایجاد کرده اید اگر بخواهید بدون انجام Fillet گرد کردن روی نمایه جدید هم اتفاق بیافتد فقط کافی است در مرورگر با درگ کردن نمایه جدید آن را به بالای ابزار Fillet جابه جا کنید.
در شکل زیر با جابجا کردن نمایه Hole تغییر در مدل را مشاهده می کنید.

 

بازگشت به مراحل قبل در مدل:
بعضی اوقات نیاز است که به نمایه ای که چندین مرحله قبل در مدل ایجاد کرده اید نمایه جدیدی اضافه کنید. بری این عمل در مرورگر شاخه End Of Part(EOP) را به موقعیت نمایه مورد نظر که قصد ساخت نمایه ای در ادامه آن دارید درگ کنید. در شکل زیر EOP را به قبل از Shell رفته است. تا نمایه جدید ایجاد گردد.

 

****پست های مرتبط با موضوع

کاربرد ابزار unwrap برای طراحی سطوح پیچیده

پیشرفت های جدید و ابزار های جدید در اینونتور ۲۰۲۱

نوشتن متن فارسی در نرم افزار اینونتور

One thought on “چند تکنیک در مدل سازی نرم افزار اینونتور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.