طراحی iPart (طراحی قطعات کارخانه)

  در نرم افزار اینونتور به کمک مفهوم iPart می توان ترکیب های مختلف از یک قطعه را از روی قطعه اصلی یا پایه (Basic Part) ایجاد نمود. در واقع iPart ها  کارخانه تولید قطعات مشابه هستند که در کمترین زمان و ساده ترین روش این قطعات را تولید می کنند.

فرض کنید کارخانه ای از یک قطعه خاص در جنس های مختلف و یا از یک هندسه ولی با ابعاد متفاوت تولید می کند. برای مدل سازی این قطعه خاص فقط کافی است که یک مدل به عنوان مدل پایه ایجاد گردد و با تعریف iPart برای این قطعه جنس ها و ابعاد مختلف آن در قالب پارامترهای این قطعه تعریف می گردد.

به کمک جدولی از پارامترهای قطعه که در هنگام ایجاد iPart ساخته می شود متغیرهای قطعات ایجاد می گردند و این متغیرها در هنگام احضار قطعه در محیط Part و یا Assembly آن قطعه را تعریف می کنند.  برای ساخت iPart در نرم افزار اینونتور باید با ساختار پارامترها (Parameters) آشنایی کامل داشته باشیم.

 شکل زیر مثالی از یک قطعه که با سه متغییر از  قطعه پایه تولید شده است نمایش می دهد.

متغیرهای iPart پیکره بندی از ابعاد نمایه های قطعه را تعریف می کنند. همچنین امکان وجود و یا عدم وجود نمایه در یک قطعه (include or suppress) و یا مشخصه های خواص قطعه (iproperty) را دارا می باشد. هر iPart اصلی به عنوان قطعه کارخانه (Factory Part)  نام گذاری می گردد. امکان قراردادن iPart  و یا جایگذین کردن آنها در محیط مونتاژ وجود دارد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.