مدلسازی و طراحی بلبیرینگ (Bearing)

بلبیرینگ ها(Bearings)  بخشی از خانواده بزرگ یاتاقان ها هستند که کاربرد وسیعی در صنایع مختلف از جمله خودروها، موتورهای صنعتی، دیسکهای سخت رایانه و همه ابزارهایی که در حال دوران هستند دارند . اساس کار بلبیرینگ ها بر این است که مانع کشیده شدن سطوح روی یکدیگر می گردند و سطح تماس را به میزان قابل توجه ای کاهش می دهند و در نتیجه اصطکاک بین سطوح کاهش می یابد. بلبیرینگ ها برای تحمل بارهای شعاعی، بارهای محوری و یا ترکیبی از این دو ساخته می شوند و معمولا در هر جا مطابق میزان نیروها و  بارها ی وارد شده و یا سرعت دور ان  و یا حساسیت های تخصصی بار و پارامترهای محل نصب متغیر بوده و طراحی را دچار مشکل می کنند. وقتی ساچمه یا غلتک یک یاتاقان درون حلقه خود می چرخد و بارهای وارده را تحمل می کند ، تحت تنش های هرتز قرار می گیرد. اگر یک یاتاقان تمیز و با روانساز مناسب، بدوت گرد و غبار در شرایط دمایی مناسب کار کند تنها خستگی فلز باعث شکست آن می گردد پس عمر یاتاقان به کارکرد عملی آن وابسته می شود. انتخاب و طراحی یاتاقان ها نیاز به یافتن پارامترها ذکر شده و متغییرهای دیگر می باشد که عموما شرکت های سازنده بلبرینگ ها آن را در اختیار کاربران قرار می دهند در شکل زیر محاسبگر بلبیرینگ شرکت SKF را نشان داده است.

    

نرم افزار Autodesk Inventor  در زبانه Design محیط Assembly  طراحی بلبیرینگ را ارائه کرده است. در این محیط کاربر با تعداد وسیعی از بلبیرینگ های استاندارد شرکت های بزرگ مواجه می گردد که نیاز به تهیه کاتالوگ های شرکت های سازنده را برطرف می نماید.

 در ادامه پنجره طراحی مربوط به این قطعه استاندارد بررسی می گردد.   

Design : نوع یاتاقان و استاندارد آن معرفی می شود. نوع یاتاقان در بخش Category  و استاندارد آن در بخش Standard تعیین می گردد در انتها از ناحیه میانی پنجره، دسته نهایی یاتاقان برای انتخاب قطعه معرفی می گردد.

با انتخاب دسته نهایی یاتاقان و با توجه به محدوده های ابعادی وارد شده برای قطر بیرونی، قطر داخلی و عرض یاتاقان در ناحیه میانی زبانه Design معرفی می گردد. اگر Cylindrical Face از قطر شفت مشخصی داده شود قطر داخلی بلبیرینگ اتوماتیک انتخاب می گردد و در غیر این صورت می توان محدوده های قطر داخلی، قطر بیرونی و عرض بلبیرینگ را تعیین کرد و بلبیرینگ ها را از لیست انتخاب نمود.

Calculation : برای تحلیل یاتاقان یا بررسی استحکام مکانیکی یاتاقان انتخاب شده در زبانه Design  استفاده می گردد. محاسبات بلبیرینگ دو حالت دارد. در حالت Bearing Design باید از قسمت  Design با فیلتر کردن ابعاد لیستی از بلبیرینگ ها در این قسمت آورده شود و سپس با وارد کردن Load و Require Life (عمر کاری) محاسبه صورت می پذیرد . با این عمل نرم افزار بهترین بلبیرینگ را از لیست انتخاب می کند.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.