ساخت زیر مجموعه مونتاژی در محیط Assembly

یک مجموعه مونتاژی از تعداد زیادی قطعه تشکیل شده است. یکی از مراحل طراحی ماشین آلات، ایجاد ساختار درخت طراحی برای مجموعه است با ساختار درست امکان دسترسی به قطعات آسان می گردد. همچنین ایجاد ساختار منطقی درخت طراحی برای پروژه های مهندسی معکوس اهمیت دارد. در نرم افزار اینونتور به سادگی می توان ساختار در خت طراحی را در محیط مونتاژ تغییر داد. ممکن است در یک مجموعه مونتاژی بزرگ را به چندین زیر مجموعه تقسیم کنید که هر یک از آنها دارای تعدادی قطعه هستند. برای این کار باید زیر مجموعه های مونتاژی را در مجموعه بزرگ اصلی ایجاد کرد.

برای درست کردن زیر مجموعه ها چند روش وجود دارد یکی از این روش در ادامه توضیح داده شده است. در محیط مونتاژ از ابزار Create Component  استفاده کنید . پس از باز شدن پنجره Create نوع فایل الگو را مجموعه مونتاژ با فرمت iam انتخاب کنید.

همچنین ساختار این زیر مجموعه را از پنجره انتخاب نمایید.. برای فعال کردن زیر مجموعه مونتاژی می توان در درخت طراحی روی نام آن دو بار کلیک کنید. به هنگام کار با مجموعه اصلی هر یک از زیرمجموعه ها مشابه یک قطعه واحد عمل خواهند کرد.

مفهوم Promote : می توان یک یا چند قطعه از زیر مجموعه مونتاژی را در یک مجموعه اصلی قرار دهید (ارتقاء دهید)

مفهوم Demote : می توان یک یا چند قطعه از مجموعه اصلی را در یک زیر مجموعه مونتاژی دیگر بگذارید ( تنزیل دهید)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.