دوره آموزشی شرکت فرآب

 

شرکت فراب در زمینه طراحی، تامین، اجرا، بهرهبرداری و مشارکت در سرمایهگذاری طرحهای آب و انرژی (نیروگاههای برق آبی، نیروگاههای حرارتی، نفت و گاز و پتروشیمی، انرژیهای نو، سد و تاسیسات وابسته، تولید، انتقال و توزیع برق) و صنایع ریلی و معدنی، فعالیت مینماید. این شرکت پروژه های متنوعی را در خارج از کشور در حال اجرا می باشد. فراگیری نرم افزار Autodesk Inventor  در زمینه ایجاد مدل و نقشه های فرایندی و همچنین طراحی مسیرهای انتقال گاز در محیط Tube and Pipe کمک زیادی را به درک درست پروژه قبل از انجام و برآورد هزینه ها می نماید. در دوره آموزش نرم افزار اینونتور محیط Part ، Assembly ، Drawing ، Presentation و Tube and Pipe مورد آموزش و بررسی قرار گرفت. هم زمان با اجرای دوره در این شرکت مقاله ” کاربرد نرم افزار Autodesk Inventor‌  در صنایع پتروشیمی”   در مجله فرآب به چاپ رسید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.