توسعه ابزار iLogic در اینونتور ۲۰۱۹

iLogic  موتور اتوماسیون ساخته شده در نرم افزار Inventor است. این ابزار توسط تعداد زیادی از کاربران هر روز برای انجام اتوماسیون سازی کارکردها، اطمینان از انطباق با استانداردها و پیکربندی طراحی استفاده می شود. باتوجه به اینکه استفاده از ابزار iLogic در حال افزایش است، در اینونتور ۲۰۱۹ قابلیت های iLogic افزایش داده شده است.  در حال حاضر با Inventor 2019، کاربران iLogic توانایی جدیدتری برای ساخت مدل ها دارند با این ابزار پیکربندی مونتاژهای جدید انعطاف پذیری و قدرت بیشتری پیدا خواهد کرد. توسط قوانین iLogic ایجاد شده توسط کاربر، قطعات در یک مونتاژ می توانداضافه و یا حذف شود، و ایجاد طرح های جدید انعطاف پذیر و مقیاس پذیر تر گردند. علاوه بر این، مشتریان هم اکنون می توانند هندسه را نامگذاری کرده و حالت فعلی مدل های iLogic خود را برای کمک به ایجاد قانون ایجاد کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.