تغییرات ورق فلزی Sheet Metal در اینونتور ۲۰۱۹

در این آموزش اینونتور توضیحی در خصوص تغییرات ورژن ۲۰۱۹ نسبت به ورژن های قبلی خواهد آمد. یکی از این محیط ها ورقکاری (Sheet Metal) است. در این نسخه از نرم افزار (Autodesk inventor 2019)  دو امکان ویژه برای ورقکاری فلزی ایجاد شده است.

  • در ابزار Face امکان ضخامت دادن به پروفیل بسته و ایجاد ورق به صورت متقارن (Symmetric) فراهم شده است. به به این معنی است که علاوه بر ضخامت گرفتن Face در دو سمت بالا و پایین امکان ضخامت دادن در دو دو طرف به صورت یکسان نیز ایجاد شده است.

 

  • زمانی که دو یا چند ورق شکل می گیرند و عملیات خم کاری روی آنه ایجاد می شود در گوشه های تیز باید ناحیه آزاد ایجاد گردد تا از چروکیدگی ورق در آن منطقه جلوگیری شود. اینونتور نسخه ۲۰۱۹ امکان ایجاد ناحیه آزاد به شکل برش لیزر (Laser Weld Relief Shape) را فراهم آورده است. این شکل همراه با یک کمان مماس به خود است .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.