تعریف متریال و تغییر واحد آن در نرم افزار اینونتور

نرم افزار اتودسک اینونتور دارای کتابخانه بزرگی از مواد و متریال می باشد که می توانند بر روی مدل ها و قطعات قرار بگیرند.

تعریف متریال  و جنس در طراحی قطعات و مجموعه ها  از اهمیت زیادی برخوردار است. معمولا پس از طراحی یک قطعه یا مجموعه مونتاژی باید متریال را برای قطعات تعریف نمود. تعریف متریال می توانند در طراحی قبل از آنکه قطعه ای ساخته شود مشخصات فیزیکی آن را از قبیل وزن، چگالی، مر کز جرم، و … تعیین نماید که در فرایند تحلیل استاتیکی و دینامیکی قطعه کاربرد دارد . همچنین با تعریف جنس برای قطعات می توان تفکیک ظاهر قطعات از همدیگر به منظور رندر گرفتن از مجموعه مونتاژی نیز با تعریف جنس و مشخصات آن امکان پذیر می گردد. جهت دیدن مشخصات مواد موجود در کتابخانه نرم افزار اینونتور می توانید  در پنجره Material Editor قرار بگیرید و در بخش identify مشخصات آن را مرور کنید. همچنین بعد از تعریف متریال مشخص و تعیین مشخصات فیزیکی و ظاهری آن می بایست در فیلد مشخص متریال آن را قرار داد.به اشکال زیر توجه فرمایید.

ممکن است در فرایند طراحی نیاز به تغییر واحد برای تعریف متریال قطعه شویم برای این کار مطابق شکلهای زیر عمل می کنیم.

در این پست آموزش نرم افزار اینونتور شما با نحوه تعریف متریال(جنس) در نرم افزار اینونتور آشنا شدید. همچنین نحوه تغییر واحد جهت تعریف جنس را نیز مشاهده نمودید. در دوره آموزش نرم افزار اینونتور کلیه مباحث مربوط به تعریف جنس و آلیاژهای مختلف در نرم افزار اینونتور و روش ذخیره سازی آنها در کتابخانه مواد نرم افزار اینونتور توضیح داده می شود.

 

2 thoughts on “تعریف متریال و تغییر واحد آن در نرم افزار اینونتور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.