ترسیمات دو بعدی+ چند تمرین

ترسیمات دو بعدی به منظور ساخت هندسه های موردنیاز برای ایجاد نمایه ها (Features ) کاربرد دارند. همان طور که می دانید نمایه های سه بعدی که در نرم افزار اینونتور ایجاد می گردند به دو نوع تقسیم بندی می شوند نوع اول  نمایه هایی که به ترسیمات دو بعدی نیاز دارند که به آنها Sketch Feature  گفته می شود و نوع دوم نمایه هایی  که نیاز به ترسیم ندارند و به طور مستقیم بر روی مدل ایجاد می شوند که به این نوع مدل ها Placed Feature گفته می شود. برای این نوع نمایه ها می توان Hole ، Chamfer  و … را مثال زد. محیط ترسیم در نرم افزار اینوتور محیط مهم و اساسی به شمار می رود و این به این دلیل است که شروع عملیات مدل سازی و ساخت مدل  های سه بعدی در این محیط انجام می گردد. با تعریف پارامترهای ترسیم در این محیط می توان بر روند طراحی تسلط پیدا کرد. در این پست چند تمرین مربوط به محیط ترسیم در نرم افزار اینونتور برای تسلط بر فرایند کشیدن ترسیم آورده شده است. نکته اساسی برای کشیدن این ترسیمات آن است که تنها با داده ها و اطلاعات ابعادی موجود در نقشه شما باید ترسیم را به طور کامل مقید نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.