ترجمه داده های Mechanical Desktop

همزمان با ارائه ورژن ۲۰۰۹ نرم افزار Autodesk Inventor پرونده آخرین نسخه نرم افزار Mechanical Desktop بسته شد و مقرر گردید که نسخه ۲۰۰۹ نرم افزار مکانیکال آخرین نسخه این نرم افزار باشد. برای بسیاری از کاربران نرم افزار Mechanical Desktop نیاز به تغییر نرم افزار به نرم افزار Inventor را در اولویت قرار داده و جهت استفاده از مدل ها و نمایه های ایجاد شده در Mechanical Desktop و از دست ندادن فایل های ایجاد شده در Mechanical Desktop نرم افزار Inventor را نصب نمودند. امتیاز این تغییر نرم افزاری و انتقال داده ها در اینونتور، ترجمه کامل و درست داده های مدل سازی و نقشه کشی با همه تاریخچه موجود در آن می باشد.

پروسه ترجمه داده ها با انتخاب فایل Mechanical در محیط Inventor شروع می گردد. با انتخاب Import  پنجره ای باز می شود که باید در آن باید یکی ار دو گزینه  DWG/DXF و یا Mechanical Desktop را برای ترجمه برگزید. وقتی اینونتور ترجمه فایل ها را آغاز می کند علاوه بر تشخیص و آوردن هندسه مدل در محیط گرافیک تاریخچه درخت طراحی نیز تشخیش داده می شود.

 

برای فایل های نقشه که از محیط MDT به محیط Inventor ترجمه می گردد همه سبک های اندازه گذاری و نماها به طور کاملا دقیق در اینونتور ترجمه می گردد. چند نکته قابل توجه در این بخش وجود دارد:

نکته ا) نماهای Broken view ، Section view و Breakout section در محیط نقشه اینونتور به صورت نمای اصلی (Base view) ترجمه می گردد.

نکته۲)خطوط Center line و Center mark به طور اتوماتیک در محیط نقشه وارد نمی شوند.

نکته۳) نماهای مشکل دار در محیط مکانیکال در محیط اینونتور حذف می گردند.

2 thoughts on “ترجمه داده های Mechanical Desktop

  1. This article offers a fascinating perspective on the subject. The depth of research and clarity in presentation make it a valuable read for anyone interested in this topic. It’s refreshing to see such well-articulated insights that not only inform but also provoke thoughtful discussion. I particularly appreciated the way the author connected various aspects to provide a comprehensive understanding. It’s clear that a lot of effort went into compiling this piece, and it certainly pays off. Looking forward to reading more from this author and hearing other readers’ thoughts. Keep up the excellent work!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.